Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Drzewiecki Radosław Leanpassion z siedzibą przy ul. Pąsowej Róży 5, 05-830 Walendów, właściciel strony internetowej poświęconej szeroko pojętej koncepcji „lean management”, radekdrzewiecki.pl

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na dostarczanie Państwu najnowszych informacji dotyczących strategii LEAN poprzez wysyłane od czasu do czasu naszego newslettera.

Drzewiecki Radosław Leanpassion szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania, wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej radekdrzewiecki.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy np. dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany adres.
 3. W zależności od rodzaju wypełnionego formularza, celem użycia danych osobowych może być:
  • marketing bezpośredni produktów
  • obsługa zapytania
  • wykonanie umowy
 4. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, to będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.
 5. Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy to będą one przetwarzane do czasu jaki wymagają tego przepisy prawa lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 6. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzanych przez Drzewiecki Radosław Leanpassion Państwa danych osobowych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

Po przyjęciu wniosku o usunięcie Państwa danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 2. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Państwa danych.
 3. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty, z którymi współpracujemy, mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji oferowanych przez nie usług, np. hosting serwerów pocztowych, wysyłka newslettera, wysyłka zamówienia, obsługa posprzedażowa itp.
 4. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.
 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Strona internetowa radekdrzewiecki.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Państwa komputerem /telefonem, a serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musicie Państwo ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracacie na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies nieuniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 2. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 4. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  • o charakterze bezprawnym,
  • które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa radekdrzewiecki.pl lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  • które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 6. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email [email protected]. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 7. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.