Odpowiemy na Twoje pytania

Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu związanego z wyzwaniami, przed którymi stoisz Ty i Twoja firma. Ekspert Leanpassion skontaktuje się z Tobą aby podczas krótkiej, niezobowiązującej konsultacji omówić aktualne wyzwania Twojej organizacji i udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.

Jakie zadać pytania?

Książką Strategia Lean chcę zainspirować Cię do strategicznego podejścia do Lean zamiast narzędzi i projektów wdrożeniowych. Jeśli chcesz się rozwijać, tworzyć w swojej firmie warunki, w których dzięki Lean wszyscy mogą wygrywać, jednocześnie mieć szczęśliwych i zaangażowanych pracowników. Przykładowe pytania:

  • Jakie podjąć działania, jeśli w mojej firmie, pomimo wysokiej satysfakcji z pracy obserwujemy niski poziom zaangażowania pracowników?
  • Czy da się zmniejszyć straty czasowe przy mnogości procesów w HR?
  • Jak przygotować moją firmę na nieprzewidywalne kryzysy?
  • Czy jest sposób na zwiększenie efektywności procesów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu zaangażowania pracowników?
  • Jak prowadzić skuteczną komunikację pomiędzy wszystkimi szczeblami pracowników w mojej firmie?
  • Jak radzić sobie ze spadkiem zamówień o 30/40% w obliczu pandemii?
  • … zadaj Twoje własne!

Z naszego doświadczenia skorzystali

Wypełnij formularz Bezpłatnej Konsultacji